help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 23. Juli 1992 zur Abänderung des Erlasses der exekutive vom 5. Dezember 1990 zur Übertragung von Entscheidungsbefugnissen an die gemeinschaftsminister

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 23 juli 1992 tot wijziging van het besluit van de Executieve van 5 december 1990 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheid aan de Gemeenschapsministers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1992
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/10/1992
Pagina:23094
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 13/06/1995