help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 december 1976 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 15 december 1967 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/1976
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/01/1977
Pagina:1057
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975