help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 oktober 1976 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1976 betreffende de inrichting en de werking van de commissies van advies bij de Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwproducten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/10/1976
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/12/1976
Pagina:15414
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking