help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief nr. 22.10/75 van 6 november 1975 betreffende de wijze van berekening van de staatstussenkomst voorzien bij artikel 1 van het koninklijk besluit dat voor het Brusselse gewest de toepassingsmodaliteiten van artikel 33 van de Huisvestingscode bepaalt (Koninklijk besluit van 22 oktober 1975, "Belgisch Staatsblad" van 11 november 1975)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/1975
Nummer: 22.10/75
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/11/1975
Pagina:14870
Advies van de Raad van State --
Periode van geldigheid van ... tot 31/03/2004