help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 augustus 1975 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 1975, tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 1970 houdende het reglement voor het personeel van de diensten der werkplaatsen van het "Belgisch Staatsblad" bij het Ministerie van Justitie, Algemene Diensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/08/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/1975
Pagina:10996
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1974