help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Vlaamse Milieumaatschappij - Delegatie
Bij besluit van de administrateur-generaal van 31 juli 1997 worden sommige bevoegdheden van de administrateur-generaal gedelegeerd aan de adjunct-administrateur-generaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1997
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 06/09/1997
Pagina:23171
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2008
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.