help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ministerieel besluit van 12 december 1978 tot instelling van en toelage voor sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de overheidssector die geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau]
Ministerieel besluit van 12 december 1978 tot instelling van een toelage voor sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën die geslaagd zijn voor een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/1979
Pagina:1129
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975