help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2012 tot verlenging van de uitwerking van de bepalingen over de subsidiëring van crisisjeugdhulp in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende de subsidiëring van crisisjeugdhulpverlening en rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verleend door voorzieningen voor personen met een handicap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 27/01/2012
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 20/02/2012
Edition:3
Page:11813
Avis du Conseil d'Etat 50774
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2012

Période de vigueur du 01/01/2012 au ...