help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 maart 1975 betreffende de definitie en de meting van het E.E.G. natuurgewicht en het natuurgewicht van graangewassen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/03/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/07/1975
Pagina:8384
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/09/1975

Buitenwerkingtreding: overgangsbepalingen: art. 3 van het KB 22/11/2013


Periode van geldigheid van 01/09/1975 tot 30/11/2015