help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 januari 1976 betreffende de documenten en inlichtingen aan de Administratie van het Mijnwezen te verstrekken ingeval zich een ongeval voordoet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/1976
Pagina:1480
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 08/04/1976 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 12161
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Rechtzetting BS 08/04/1976: Advies RvS