help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass des Rates der deutschen Kulturgemeinschaft vom 21. Juni 1976 betreffend die Festlegung des Stellenplans und der Besoldung des Personals

Decreet van 21 juni 1976 van de Raad van de Duitse cultuurgemeenschap betreffende de vaststelling van het kader en van de bezoldiging van het personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/1976
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/1981
Pagina:4728
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 23/10/1973

Periode van geldigheid van 23/10/1973 tot ...