help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de diensten voor thuiszorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/2021
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/2021
Editie:1
Pagina:17556
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 68574 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 68574
Inwerkingtreding / Uitwerking Uitwerking: 01/01/2021 (art. 4, eerste lid)

Art. 3, 2°: 01/01/2020 (art. 4, tweede lid)


Periode van geldigheid van 01/01/2020 tot ...