help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 juni 1976 houdende goedkeuring van de statuten van de Wereldorganisatie van Toerisme, en van de Bijlage, opgemaakt te Mexico op 27 september 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/1976
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/1976
Pagina:9976
Advies van de Raad van State 12421
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking