help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 mei 1997 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door bepaalde personeelsleden van de Directie Geneeskundepraktijk van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/1997
Pagina:21537
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 25523
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking