help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerlucht-vaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/10/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/12/2013
Editie:2
Pagina:98879
Advies van de Raad van State 53281
Inwerkingtreding / Uitwerking 08/04/2013 (art. 41)
Art. 40, 1° en 2°: 08/04/2014 (datum afgeleid uit deze bepalingen)
Art. 40, 3°: oorspronkelijk bepaald op 08/04/2015 (datum afgeleid uit deze bepaling) en uitgesteld achtereenvolgens tot 08/04/2018 en tot 08/04/2020 (KB 07/02/2019)
Zie ook art. 42:
A) "Bijlage III van de Verordening (EU) nr. 1178/2011 is vanaf 8 april 2014 van toepassing op piloten die houder zijn van een bewijs van bevoegdheid en bijbehorend medisch certificaat dat is afgegeven door een derde land dat betrokken is bij de niet-commerciële exploitatie van de in artikel 4, lid 1, onder b) of c), van Verordening (EG) nr. 216/2008 bedoelde luchtvaartuigen."
B) "ORA.GEN.200, a), 3), van bijlage VII van de Verordening (EU) nr. 1178/2011 is vanaf 8 april 2014 van toepassing."

Periode van geldigheid van 08/04/2013 tot ...