help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 augustus 1993 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor de Mededinging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/08/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/10/1993
Pagina:22953
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 27/05/1993

Periode van geldigheid van ... tot 29/06/2001