help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 maart 1976 houdende toekenning van een toelage aan sommige burgerlijke personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Landsverdediging ressorteren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/04/1976
Pagina:4452
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking