help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 januari 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1972 betreffende de zekerheid te stellen door de ontvanger, de interimaire ontvanger en de bijzondere agenten der ontvangsten van de agglomeraties en federaties van gemeenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/01/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/02/1977
Pagina:1220
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking