help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 december 1980 ter aanvulling van het ministerieel besluit van 18 maart 1974 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 13 maart 1974 betreffende de erkenning van de diensten voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen en voor de toekenning van subsidies aan die diensten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 mei 1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/1980
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/02/1981
Pagina:1767
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1980

Periode van geldigheid van 01/01/1980 tot 28/05/1998