help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 april 1997 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 februari 1995 houdende oprichting, samenstelling en werking van een dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/1997
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/1997
Pagina:19247
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking