help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 juni 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 juni 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Nationaal Geografisch Instituut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/1997
Pagina:19223
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1997