help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1993 betreffende de wegzending uit het leger van de dienstplichtigen en de militairen met onbepaald verlof


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/06/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1997
Pagina:18897
Advies van de Raad van State 26328
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking