help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 december 1978 houdende wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 17 augustus 1976 tot regeling van de gevolgen van de afschaffing van de randfederaties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/1979
Pagina:534
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking