help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 februari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot vastlegging van de modellen van formulieren die moeten worden gebruikt ter uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/02/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/02/2004
Pagina:7406
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit heeft uitwerking vanaf de datum waarop de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte in werking treedt.


Periode van geldigheid van 16/01/2004 tot ...