help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 december 1978 tot vervanging van de benaming van de graad van adjunct-commissaris-generaal door commissaris voor toerisme bij het Commissariaat-generaal voor Toerisme van het Ministerie van Verkeerswezen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/1979
Pagina:2075
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking