help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder, voor het jaar 1993, aan geneesheren die als vaste huisarts het medisch dossier van hun patiënten beheren, bij wijze van experiment een tegemoetkoming wordt verleend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/08/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/09/1993
Pagina:19867
Advies van de Raad van State 22452
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1993