help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 januari 1994 houdende goedkeuring van het Protocol, aangenomen te Darmstadt op 5 juni 1991 door de Raad van EUMETSAT, tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten (EUMETSAT) van 24 mei 1983


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/1994
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/2003
Editie:1
Pagina:39425
Advies van de Raad van State 22459
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/08/2003 tot ...