help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 november 1978 tot vaststelling van de samenstelling van het beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/11/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/1979
Pagina:518
  • 17/02/1979 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking