help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 september 1979 houdende verlenging van de Consultatieve Commissie belast met het onderzoek van de problemen inzake de status van de vrouw in het raam van de Internationale Organisaties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/09/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/11/1979
Pagina:13132
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 06/05/1979 - 05/05/1985