help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 september 1979 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de bezoldiging van sommige personeelsleden van de provincies, de gemeenten en de agglomeraties van gemeenten tijdens hun jaarlijks vakantieverlof


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/09/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/09/1979
Pagina:10722
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1978

Periode van geldigheid van 01/01/1978 tot ...