help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 juni 1978 betreffende de erkenning van de sociaal-culturele organisaties waarvan de werkzaamheden niet onderworpen zijn aan de wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/1978
Pagina:8337
Advies van de Raad van State 13039
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/07/1978 tot ...