help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 juli 1979 tot regeling van de schadeloosstelling van het lichamelijk leed ondergaan door de leden van het personeel van de technische samenwerking, bij onlusten, oproer of burgeroorlog


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/09/1979
Pagina:10842
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking