help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 juli 1979 houdende goedkeuring van volgende internationale akten :
1.Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Maritieme Satellieten (INMARSAT) en bijlage;
2.Exploitatie-overeenkomst inzake de Internationale Organisatie voor Maritieme Satellieten (INMARSAT) en bijlage,
opgemaakt te London op 3 september 1976


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/1979
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/11/1979
Pagina:13103
Advies van de Raad van State 13338
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking