help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 september 1994 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 van 7 juli 1994, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18 december 1990 betreffende de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/09/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/10/1994
Pagina:26307
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1994

Periode van geldigheid van 01/08/1994 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 07/07/1994