help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 april 1979 tot assimilatie van sommige functies bij het Nationaal Geografisch Instituut met sommige rangen in de hiërarchie der graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen titularis kunnen zijn, met het oog op de toepassing van de reglementaire beschikkingen inzake reis- en verblijfkosten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/1979
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/07/1979
Pagina:7965
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1971