help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 maart 2003 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/04/2003
Pagina:22849
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 35084
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/06/2003
Buitenwerkingtreding: overgangsbepalingen: art.46 en 48 van het besluit van 14/11/2007

Periode van geldigheid van 01/06/2003 tot ...
Opmerkingen Zie bericht : BS 29/07/2003 p. 39663