help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 januari 1979 tot toekenning van een jaarlijkse vaste vergoeding aan de personeelsleden van de "Office de la Navigation" die op eigen kosten voorzien in de verwarming van een kantoor, van een kantoor voor inning of controle der scheepvaartrechten, van een schuilplaats of van een wachthuisje


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/01/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/1979
Pagina:1507
  • 02/03/1979 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 3