help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 februari 1980 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1976 tot vaststelling van het bedrag van de maandbijdragen ten laste van de Schatkist voor de deelneming van de overzeese sociale zekerheid van het missionaire personeel dat erkend is om samenwerkingsfuncties te volbrengen in de ontwikkelingslanden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/1980
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1980
Pagina:4544
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1980