help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 februari 1980 tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek en van de wetsbepalingen tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/02/1980
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/1980
Pagina:2611
Advies van de Raad van State 13400
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1981 (KB 19/09/1980)

Periode van geldigheid van ... tot 01/09/2001