help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 juni 1981 tot reglementering, voor het Waalse Gewest, van de aanvragen en bevestigingen van de kandidaturen voor een door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en de door haar erkende vennootschappen opgerichte woning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/06/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/1981
Pagina:9823
Advies van de Raad van State 13980
Inwerkingtreding / Uitwerking 10e jour après publication