help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 januari 1980 houdende toekenning van een toelage aan de conducteur en aan de hoofdwachter van de Dienst voor de Scheepvaart, die naast hun gewone ambtsbezigheden voorzien in de dienst van de voeding der kanalen en van de bevloeiing der gronden in de Kempen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/1980
Pagina:2349
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1979