help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 maart 1982 tot bekrachtiging van een koninklijk besluit betreffende het tarief van invoerrechten getroffen in de loop van het jaar 1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/03/1982
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/06/1982
Pagina:7378
Advies van de Raad van State 13985
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akte: 01/01/1980

Periode van geldigheid van 01/01/1980 tot ...