help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 februari 1981 tot verlening van een toelage voor buitengewone prestaties wegens interim aan de titularissen van een graad der hiërarchisch geordende reeks graden die de loopbaan van de conducteurs bij de Dienst voor de Scheepvaart vormen, belast met het gelijktijdig beheer over twee districten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/02/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/03/1981
Pagina:2978
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1979