help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 maart 1968 houdende uitvoeringsmaatregelen van artikel 2bis, § 3, van het statuut van het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw "I.W.O.N.L.", omgewerkt bij het koninklijk besluit van 5 juni 1957, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 86 van 11 november 1967


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/1968
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/1968
Pagina:4505
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/08/1995
Opmerkingen IWONL opgeheven ingevolge W 06/08/1993, art. 74 - iwt. 29/06/2002 (KB 15/04/2002)