help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1982 waarbij aan de VZW "Vlaamse Vereniging voor Tuberculosebestrijding" de opdrachten betreffende het financieel en administratief beheer van de structuren inzake de tuberculosebestrijding en de medewerking op het gebied van de socio-profylaxe van de tuberculose worden toevertrouwd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1982
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/03/1983
Pagina:2919
Advies van de Raad van State D
Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1983