help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 juli 1982 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 1980 waar de lichamelijke en geestelijke vereisten worden bepaald die gevergd worden om als zeeman (man of vrouw), of shoreganger (man of vrouw) te kunnen ingeschreven worden in de Pool van de zeelieden ter koopvaardij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/1982
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/08/1982
Pagina:9689
Advies van de Raad van State 14692
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/09/1982 tot ...