help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 april 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 1979 houdende toekenning van een premie aan investeringen bij installatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/04/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/11/1982
Pagina:13310
Advies van de Raad van State 14363
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1980

Periode van geldigheid van 01/08/1980 tot 01/01/1982