help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 februari 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/02/1982
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/02/1982
Pagina:881
Advies van de Raad van State 14457 + 14458 + 14459 + 14460
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking