help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 juni 1983 houdende goedkeuring van de resolutie nr. 31 van 2 december 1982 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en tot wijziging van het Reglement betreffende het Onderzoek van Rijnschepen, gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 maart 1976


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/07/1983
Pagina:9757
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking