help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 september 1984 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 1980 tot vereenvoudiging van de procedure van aanvraag om een krediet ambachtsoutillering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/09/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/10/1984
Pagina:13675
Advies van de Raad van State 16121
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 31/03/1997
Opmerkingen Impliciet opgeheven ingevolge de opheffing van KB 20/07/1955 (rechtsgrond) door KB 23/12/1996, art. 34